Raad van State, 20-03-2019 / 201800258/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2019:899
Datum20-03-2019
InhoudsindicatieBij besluit van 14 juli 2016 heeft de minister een besluit genomen op een deel van het verzoek van BTN om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob).
Recht.nl artikelWhatsApp-berichten vallen onder de Wob (20-03-2019)
Zakelijke berichten van bestuurders en ambtenaren die worden verstuurd via berichtendiensten als WhatsApp en SMS vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het maakt daarbij niet uit of dat via zakelijke, of via privételefoons gebeurt.
> Sms'jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te 'wob­ben' (Raadvanstate.nl)
> Raad van State bevestigt: WhatsApp-berichten vallen onder de Wob (Erik Dans, AKD.nl)
> Ook bestuurlijke informatie op privé-telefoon nu Wob-baar (Lex Bruinhof, Wieringa-Advocaten.nl)
> Ook WhatsApp- en sms-berichten op privételefoons vallen onder Wet openbaarheid van bestuur (Stibbeblog.nl)
> Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob: hoe nu verder? (Blogbestuursrecht.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019
NJB 2019/714
Openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over de acties die door of namens minister VWS zijn ondernomen naar aanleiding van bekendheid met de financiële moeilijkheden c.q. het continuïteitsvraagstuk van het thans in surseance verkerende TSN Thuiszorg dan wel daarmee verband houden
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ5104 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ8916 ★★