Centrale Raad van Beroep, 11-04-1990 / ZW 1986/291


ECLIECLI:NL:CRVB:1990:AK9007
Datum11-04-1990
InhoudsindicatieArt. 7, onder a, ZW belet niet dat aan een betrokkene (alsnog) aanspraken ingevolge de ZW (kunnen) worden ontzegd in gevallen waarin WW-uitkering is betaald en ontvangen, terwijl de titel van deze betalingen achteraf gezien is gebleken te ontbreken, behoudens indien en voor zover bedoeld ontbreken het gevolg is van een achteraf toepassing geven door het uitvoeringsorgaan aan een bepaling die een in beginsel naar keuze van het uitvoeringsorgaan al dan niet te mitigeren reactie op verwijtbaar gedrag impliceert.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1460