Centrale Raad van Beroep, 13-03-2009 / 07-4776 WAO + 07-5559 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BH6134
Datum13-03-2009
InhoudsindicatieMet nader besluit niet geheel tegemoetgekomen. Herziening WAO-uitkering. In de rapportage heeft de bva de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant nader onderbouwd en toegelicht dat de belasting in de geduide functie van wikkelaar de belastbaarheid niet overschrijdt. Het geding heeft uitsluitend betrekking op de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant op 27 juni 2006. Dit brengt mee dat alles wat daarop geen betrekking heeft (zoals verslechteringen in de gezondheidstoestand van appellant na de datum in geding, het verzoek van appellant om hem een loondervingsuitkering toe te kennen en het verzoek een uitspraak te herzien betreffende zijn rechten op een WW-uitkering) in de onderhavige procedure niet aan de orde kan komen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY9971 ★★★★★