Centrale Raad van Beroep, 05-03-2009 / 07/4238 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BH7544
Datum05-03-2009
InhoudsindicatieBenoeming met terugwerkende kracht. Gegeven de eerder besproken centrale rol van het gerechtsbestuur, het belang van appellante en het ontbreken van een duidelijk belang van verweerster bij het niet verlenen van deze terugwerkende kracht, is de Raad van oordeel dat de weigering van verweerster om de benoeming te laten terugwerken tot en met 1 januari 2006 in rechte geen stand kan houden. Daarbij heeft de Raad in aanmerking genomen dat het hier gaat om een vrij beperkte terugwerkende kracht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 05-03-2009, 07/4238 AW
TAR 2009, 116
Benoeming met terugwerkende kracht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 05-03-2009, 07/4238 AW
Trema, nr. 6, 2010, p. 263
Ingangsdatum benoeming tot vice-president bij een gerechtshof.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL1610