Centrale Raad van Beroep, 01-04-2009 / 07-2957 WAO + 07-4131 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI0078
Datum01-04-2009
InhoudsindicatieMet nader besluit niet geheel tegemoet gekomen. Herziening WAO-uitkering. De Raad ziet in hetgeen door appellant in hoger beroep naar voren is gebracht onvoldoende aanleiding om de medische onderbouwing niet te volgen. Anders dan de rechtbank is de Raad niet overtuigd dat de aan de schatting ten grondslag gelegde functies in overeenstemming zijn met de belastbaarheid van appellant met betrekking tot torderen en (kortcyclisch) buigen. Onvoldoende functies resteren. Proceskosten eerste aanleg. Proceskostenveroordeling hoger beroep. Het Uwv zal bij het nemen van een nieuw besluit op bezwaar tevens aandacht moeten besteden aan de vraag in hoeverre er termen zijn om schade te vergoeden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ9652 ★★★★★