Centrale Raad van Beroep, 22-05-2009 / 07-7096 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI5998
Datum22-05-2009
InhoudsindicatieHerziening WAO-uitkering. Hangende de beroepsprocedure tegen dit besluit bracht het Uwv een gewijzigde beslissing op bezwaar bij besluit 2 werd de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant met ingang vande datum in geding bepaald op 35 tot 45%. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Geen aanknopingspunten gevonden ter ondersteuning van het oordeel dat door het Uwv, zoals appellant voorstaat, verdergaande beperkingen in de FML hadden moeten worden vastgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ9652 ★★★★★