Centrale Raad van Beroep, 10-07-2009 / 08-561 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BJ2898
Datum10-07-2009
InhoudsindicatieHerziening WAO-uitkering. Naar vaste rechtspraak van de Raad is slechts sprake van arbeidsongeschiktheid als een verzekerde op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten de in aanmerking komende arbeid niet kan of mag verrichten. In bijzondere gevallen stelt de Raad wel als (minimum)eis dat bij de (onafhankelijke) medische deskundigen een vrijwel eenduidige, consistente en naar behoren medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat dat de verzekerde als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat is de desbetreffende arbeid te verrichten. Medische rapporten van neuroloog en het WIN bieden onvoldoende onderbouwing van en onvoldoende inzicht in de medisch vastgestelde stoornissen en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor betrokkene. Naar het oordeel van de Raad heeft de bezwaarverzekeringsarts voldoende rekening gehouden met de beperkingen van betrokkene in de FML door betrokkene geschikt te achten voor gestructureerd eenvoudig werk zonder extreme productie-eisen waarbij zij van houding moet kunnen wisselen en niet zwaar hoeft te tillen. Voldoende arbeidskundige grondslag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BG9847 ★★