Centrale Raad van Beroep, 21-08-2009 / 08-6137 WAJONG


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BJ5935
Datum21-08-2009
InhoudsindicatieIngangsdatum WAJONG-uitkering. Geen redenen om de uitkering met verdergaande terugwerkende kracht dan is gedaan toe te kennen. Vijf-jaarsbeleid. Uit de door appellante genoemde uitspraak (LJN AG8301) volgt dat het vijf-jaarsbeleid geen zelfstandig -op gevallen als dat van appellante ziend- beleid is. Het vijf-jaarsbeleid vormt een onderdeel van het beleid regelende de datum van ingang van uitkeringen aan een als categoriaal als bijzonder geval aangemerkte groep van gehuwde vrouwen waarvan sprake is in de uitspraak van de Raad van 9 mei 1994, RSV 1994/212. Appellante kan geen rechten ontlenen aan dit beleid.