Centrale Raad van Beroep, 25-09-2009 / 08-4209 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BJ9654
Datum25-09-2009
InhoudsindicatieIntrekking WAO-uitkering. De Raad kan zich met de overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de medische grondslag van het bestreden besluit verenigen en maakt deze tot de zijne. Daarbij heeft de Raad in aanmerking genomen, de gemotiveerde reactie van de bezwaarverzekeringsarts Khoe in zijn rapporten van 28 januari 2008 en 23 april 2008 inhoudende dat de enkele vaststelling van de diagnose ongedifferentieerde somatoforme stoornis op zich niet kan leiden tot het aannemen van beperkingen en geen reden geeft appellant dermate fors te beperken als door Busard is gedaan. Mede gelet op de overige in het dossier beschikbare medische informatie omtrent de gezondheidstoestand van appellant ten tijde in geding ziet de Raad geen aanknopingspunten voor twijfel aan de in de FML aangenomen beperkingen. De inhoud en de aard van het onderzoek van het rapport van Busard biedt eveneens geen steun voor die twijfel. Alle medische informatie in beschouwing nemend ziet de Raad geen aanleiding om een deskundige in te schakelen voor het verrichten van een expertise. Aldus ervan uitgaande dat de beperkingen van appellant juist zijn gewaardeerd, heeft de Raad voorts geen aanknopingspunten gevonden om ervan uit te gaan de in aanmerking genomen functies niet passend zijn voor appellant.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR6100 ★★