Centrale Raad van Beroep, 15-12-2009 / 08-2709 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BK8418
Datum15-12-2009
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag bijzondere bijstand in de kosten van verhuizing. In het kader van de behandeling van haar beroep bij de rechtbank is gebleken dat appellante bij de Gkb een aanvraag om een lening heeft ingediend. Die aanvraag kon blijkens een brief van 13 september 2006 van de Gkb niet verder worden behandeld omdat appellante niet kon/wilde voldoen aan de gestelde voorwaarden die noodzakelijk zijn om tot kredietverstrekking over te kunnen gaan. Door het College is onweersproken gesteld dat de kredietaanvraag van appellante door de Gkb niet in behandeling is genomen omdat appellante over een auto beschikt en daarvan geen afstand wil doen. Naar het oordeel van de Raad zijn appellante en/of haar kinderen niet om medische redenen op een auto aangewezen.