Centrale Raad van Beroep, 25-03-2011 / 10-1926 WAJONG


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ0923
Datum25-03-2011
InhoudsindicatieLaattijdige aanvraag. Bijzonder geval. Omvang geding. Beoordelingsdatum. Tussen partijen is niet in geschil dat geen sprake is van een bijzonder geval als bedoeld in art. 29 lid 2 Wajong. Dit betekent dat een Wajong-uitkering niet eerder dan één jaar voor de datum van aanvraag kan ingaan. Betrokkene heeft noch in bezwaar noch in be-roep gronden aangevoerd tegen de datum van 25 mei 2007 als de ingangsdatum van - eventu-ele - uitkering. Dit betekent dat de rechtbank ambtshalve tot vernietiging van het bestreden besluit is overgegaan, vanwege de door haar als onjuist gekwalificeerde beoordelingsdatum. Aldus is de rechtbank buiten de door art. 8:69 Awb afgebakende omvang van het geding ge-treden, nu betrokkene dit aspect niet aan de orde heeft gesteld en dit punt niet geacht kan worden van openbare orde te zijn. Dit betekent dat de aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-03-2011, 10/1926 WAJONG (met noot)
M. Koolhoven
USZ 2011/136
Laattijdige aanvraag. Bijzonder geval. Omvang geding. Beoordelingsdatum.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD1411 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN3272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2109