Centrale Raad van Beroep, 11-04-2011 / 10-2739WW-V+10-2740WW-V


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ1607
Datum11-04-2011
InhoudsindicatieVerzet tegen niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep ongegrond. Het had op de weg van de gemachtigde van appellant gelegen om afdoende maatregelen te treffen om kennisneming en afhandeling van (belangrijke) poststukken tijdens zijn vakantie mogelijk te maken.