Centrale Raad van Beroep, 08-06-2011 / 10-3262 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ8558
Datum08-06-2011
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Afwijzing verzoek om kwijtschelding van de op dat moment openstaande restantvordering van 3.642,87. Het college heeft terecht gesteld dat niet is voldaan aan het gestelde in artikel 7, eerste lid, van de Beleidsregel herziening, terugvordering en verhaal WWB 2008, waarin is opgenomen dat men kan verzoeken om kwijtschelding indien ten minste 60 termijnen aan de aflossingsverplichting is voldaan én 75% van de vordering is afgelost.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT4358 ★★★★★