Centrale Raad van Beroep, 24-06-2011 / 10-4738 WAZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ9575
Datum24-06-2011
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening. De Raad stelt vast dat het verzoek om herziening er in wezen op is gericht een nieuwe discussie te voeren over de juistheid van de uitspraak van 18 juni 2010 en dat er geen enkel nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb naar voren is gebracht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AS3516 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM8589
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1897