Centrale Raad van Beroep, 18-10-2011 / 09-6037 BBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU1947
Datum18-10-2011
InhoudsindicatieAfwijzging aanvraag voorbereidingskrediet omdat appellant niet behoort tot de kring van rechthebbenden als bedoeld in artikel 2 van het Bbz 2004. De Raad is van oordeel dat de weigering van het voorbereidingskrediet op de grond dat appellant geen algemene bijstand ontvangt in de gegeven omstandigheden niet tot effect heeft dat de normale ontwikkeling van het privé- en gezinsleven van appellant onmogelijk wordt gemaakt (vgl. het arrest van het EHRM van 3 mei 2001, in de zaak Domenech Pardo vs Spanje, nr. 55996/00). De Raad neemt daarbij in aanmerking dat (betrokkene) met haar uitkeringen beschikt over voldoende middelen om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan van appellant en haarzelf.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2011, 09/6037 BBZ
USZ 2011/322
Afwijzing voorbereidingskrediet. Geen verboden onderscheid. Falend beroep op internationale verdragen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-10-2011, 09/6037 BBZ
RSV 2011/357
Voorbereidingskrediet - kring van rechthebbenden - beroep op schending art. 26 IVBPR en art. 8 EVRM
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8789 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL1686 ★★★★★