Centrale Raad van Beroep, 15-12-2011 / 08-6480 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU8390
Datum15-12-2011
InhoudsindicatieIntrekking WAO-uitkering. Uit het rapport van de door de Raad geraadpleegde deskundige kan worden opgemaakt dat deze zijn conclusie aanvankelijk in overwegende mate heeft gebaseerd op de subjectieve klachtenbeleving van appellante. Mede gelezen het nadere commentaar van de deskundige, waarin deze voor een belangrijk deel zijn oorspronkelijke conclusie heeft teruggenomen, en de daaropvolgende reactie van de verzekeringsarts, moet worden vastgesteld dat geen objectief-medische gegevens voorliggen op grond waarvan moet worden aangenomen dat er rond de datum in geding sprake is geweest van een zodanig verzuimrisico dat van een werkgever in verband met het te verwachten ziekteverzuim van appellante in redelijkheid niet kan worden verlangd haar in bepaalde arbeid te werk te stellen. Met name doordat de deskundige uiteindelijk concludeert dat er geen sprake is van een FMF gekenmerkt door actieve ontstekingsverschijnselen is daarmee gegeven dat sprake is van een beduidend geringer uitvalrisico dan door hem aanvankelijk was aangenomen.