Centrale Raad van Beroep, 23-12-2011 / 11-2213 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU9966
Datum23-12-2011
InhoudsindicatieToekenning loongerelateerde WGA-uitkering waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid van appellante is vastgesteld op 58%. Onvoldoende grond voor het oordeel dat het Uwv appellantes functionele beperkingen onvoldoende heeft onderzocht. De functionele beperkingen die ten grondslag zijn gelegd aan het bestreden besluit zijn op de door appellante genoemde punten voldoende draagkrachtig onderbouwd. De arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit is eveneens deugdelijk. Appellante had de aan haar voorgehouden functies op de in geding zijnde datum in theorie kunnen vervullen.