Centrale Raad van Beroep, 10-04-2012 / 11-4278 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW1402
Datum10-04-2012
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om bijtstand. Gelet op de bevindingen en hetgeen appellant in hoger beroep heeft aangevoerd woonde appellant in de te beoordelen periode niet op het opgegeven adres. Appellant heeft geen duidelijkheid verschaft over zijn woonsituatie in de te beoordelen periode. Daardoor heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat niet kan worden vastgesteld of appellant in bijstandbehoevende omstandigheden verkeerde.