Centrale Raad van Beroep, 18-06-2014 / 12-3781 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2064
Datum18-06-2014
InhoudsindicatieTerugvordering pgb. De Raad is van oordeel dat appellant de besteding van het pgb niet heeft verantwoord.