Centrale Raad van Beroep, 26-02-2014 / 12-1641 AWBZ-G


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2096
Datum26-02-2014
InhoudsindicatieRechtbank heeft beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Bewind. Machtiging van mentor. Indicaties voor begeleiding en persoonlijke verzorging. In overleg met de behandelende sector moet worden nagegaan welke maatregelen nodig zijn om binnen het huidige, complexe, gezinssysteem omstandigheden te creŽren waardoor adequate hulp verleend kan worden. Het is aan de behandelaren om te beoordelen of deze behandeling thuis kan worden ingezet of niet. Er is voorzien in een overbruggingsperiode.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU3825 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2062
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:714