Centrale Raad van Beroep, 01-04-2015 / 11-7204 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1016
Datum01-04-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag voor toelating tot de maatschappelijke opvang ingevolge de Wmo. De door appellant naar voren gebrachte omstandigheden maken niet dat hij behoort tot de groep van kwetsbare personen als bedoeld in de Terugkeerrichtlijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-04-2015
USZ 2015/148
Maatschappelijke opvang, Terugkeerrichtlijn.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3240