Centrale Raad van Beroep, 03-04-2015 / 13-6658 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1035
Datum03-04-2015
InhoudsindicatieWeigering kinderbijslag. Appellante heeft de Ghanese nationaliteit. Appellante kan aan het nationale recht geen recht op kinderbijslag ontlenen. Uit het internationale recht kan niet worden afgeleid dat appellante niet mag worden uitgesloten van de verzekering voor de AKW op de grond dat zij niet beschikt over een verblijfstitel als genoemd in artikel 6, tweede lid, van de AKW. Het beroep op artikel 8 van het EVRM in samenhang met artikel 14 van het EVRM slaagt niet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7740 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:994 ★★★★★