Centrale Raad van Beroep, 03-04-2015 / 13-2651 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1038
Datum03-04-2015
InhoudsindicatieWeigering kinderbijslag. Appellante kan aan het nationale recht geen recht op kinderbijslag kan ontlenen. Uit het internationale recht kan niet worden afgeleid dat appellante niet mag worden uitgesloten van de verzekering voor de AKW, op de grond dat zij niet beschikte over een verblijfstitel als in artikel 6, tweede lid, van de AKW genoemd. Het beroep op artikel 8 van het EVRM in samenhang met artikel 14 van het EVRM slaagt niet. Van dusdanige schrijnende omstandigheden dat deze in het geval van appellante zouden moeten leiden tot het buiten toepassing laten van het koppelingsbeginsel, is niet gebleken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7740 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:994 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN2492 ★★★★★