Centrale Raad van Beroep, 03-04-2015 / 13-2376 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1054
Datum03-04-2015
InhoudsindicatieWeigering WAO-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. De verzekeringsarts heeft zijn bevindingen en conclusies voldoende inzichtelijk en consistent geformuleerd. Geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door de verzekeringsarts getrokken conclusie dat niet gesteld kan worden dat appellant de wachttijd heeft volbracht. Onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen, dat appellant niet eerder in de gelegenheid was een aanvraag te doen. Appellant heeft zijn aanvraag bijna 30 jaar na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De omstandigheid dat door tijdsverloop de medische situatie niet meer verantwoord is vast te stellen, moet voor risico blijven van degene die (alsnog) de aanvraag doet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1964