Centrale Raad van Beroep, 31-03-2015 / 13-4572 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1069
Datum31-03-2015
InhoudsindicatieBijstand ten onrechte geblokkeerd en ingetrokken. De rechtbank heeft ten onrechte nagelaten een oordeel te geven over het verzoek om schadevergoeding wegens schending van de redelijke termijn in beroep slaagt. Toekenning schadevergoeding. De gegevens van het waterverbruik op het uitkeringsadres duiden niet op een extreem laag waterverbruik, maar op laag waterverbruik. Van belang is dat de gegevens van het waterverbruik in de periode in geding beïnvloed zijn door een lekkage bij de benedenbuurman. Betrokkene heeft hierdoor een tijdlang geen gebruik kunnen maken van de douche en het toilet. Om die reden is hem een chemisch toilet ter beschikking gesteld. De overige onderzoeksbevindingen van de sociale recherche bieden een ontoereikende basis voor de conclusie dat betrokkene ten tijde hier in geding niet woonachtig was op het uitkeringsadres.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3138
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:849