Centrale Raad van Beroep, 07-04-2015 / 14-955 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1073
Datum07-04-2015
InhoudsindicatieOnrechtmatig intrekkingsbesluit. Verzoek om vergoeding van de door appellante betaalde incassokosten in verband met een huurachterstand is terecht afgewezen. Toekenning wettelijke rente over de nabetaling. Artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) normeert de omvang en duur van de verplichting tot vergoeding van schade wegens vertraging in de voldoening van een geldsom. De strekking van artikel 6:119, eerste lid, van het BW brengt mee dat de daarin gefixeerde hoogte van de schade niet opzij kan worden gezet op de grond dat de rechthebbende meer schade heeft geleden dan overeenkomt met de wettelijke rente.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR0220 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR2760 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7806 ★★★★