Centrale Raad van Beroep, 09-04-2015 / 14-327 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1131
Datum09-04-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om toekenning van een proportionele diensttijdgratificatie. Appellant was nog geen 50 jaar in dienst en het ontslag is niet verleend op één van de gronden die zijn genoemd in artikel 79, tweede lid, van het ARAR, zodat hij geen aanspraak heeft op een evenredig gedeelte van de diensttijdgratificatie die op grond van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum wordt toegekend bij het 50-jarig ambtsjubileum. Het Sociaal Flankerend Beleid is niet van toepassing. Geen schending van het vertrouwensbeginsel noch het gelijkheidsbeginsel.