Centrale Raad van Beroep, 09-04-2015 / 13-2594 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1139
Datum09-04-2015
InhoudsindicatieAppellant heeft de minister aansprakelijk gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit de bij hem bestaande posttraumatische stressstoornis mogelijk verband houdend met de uitzending naar Srebrenica. De verjaringstermijn is niet verstreken. De minister heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de mogelijkheid van aansprakelijkstelling is verjaard.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-04-2015
NJB 2015/831
Aanvang verjaringstermijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-04-2015
TAR 2015/85
Afwijzing aansprakelijkstelling
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-04-2015
BA 2015/130
Aansprakelijkheid Staat voor PTSS na Srebrenica (II); verjaring van schadevordering, aanvang verjaringstermijn, rechtszekerheid en billijkheid
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-04-2015 (met noot)
P.R.M. Berends-Schellens
AB 2015/296
Verjaring. Moment aanvang verjaringstermijn. Aansluiting bij burgerlijk recht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AL8168 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2675 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2724 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2180
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1441
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1925