Centrale Raad van Beroep, 01-04-2015 / 12-6796 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1175
Datum01-04-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Er is sprake van een zodanig gebrekkige zowel medisch als arbeidskundige onderbouwing van de opvatting van het Uwv dat appellant minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dat in stand laten van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet aan de orde kan zijn. Nieuw besluit op bezwaar.