Centrale Raad van Beroep, 09-04-2015 / 13-6849 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1191
Datum09-04-2015
InhoudsindicatieDe Raad, ambtshalve oordelend, stelt vast dat de rechtbank bij de beoordeling van het bestreden besluit er geen blijk van heeft gegeven dat dit besluit is genomen ter uitvoering van de eerdere uitspraak van de rechtbank van 10 april 2013 die gezag van gewijsde heeft verkregen. Daardoor moeten de verzoeken van 1 december 2010 en van 23 januari 2012 worden aangemerkt als verzoeken om terug te komen van het in de salarisspecificatie van 12 augustus 2010 vervatte en in een in rechte vaststaand besluit. M.b.t. de periode vr 1 december 2010 moet van de rechtmatigheid van de salarisspecificatie van 12 augustus 2010 worden uitgegaan. Aangenomen wordt dat de minister de vaste gedragslijn volgt dat Flight Engineers niet op grond van de Nota in aanmerking worden gebracht voor een technische toelage. Anders dan appellant heeft aangevoerd, komt de minister met deze vaste gedragslijn niet in strijd met wat in de Nota is bepaald, omdat de Nota de minister ruimte laat om nadere voorwaarden te stellen. De minister heeft deze ruimte benut door Flight Engineers van de technische toelage uit te sluiten. Geen grond voor het oordeel dat de minister niet in redelijkheid tot deze vaste gedragslijn heeft kunnen komen. Conclusie is dat de minister met het bestreden besluit een juiste uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de rechtbank van 10 april 2013. De aangevallen uitspraak komt voor bevestiging in aanmerking, met verbetering van gronden. Wel had de rechtbank de minister in de proceskosten moeten veroordelen. Aangezien de rechtbank dat niet heeft gedaan, slaagt het hoger beroep in zoverre en komt de aangevallen uitspraak in zoverre voor vernietiging in aanmerking. De Raad herstelt dit gebrek.