Centrale Raad van Beroep, 13-04-2015 / 12-5567 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1242
Datum13-04-2015
InhoudsindicatieDe uitspraak betreft 4 aangevallen uitspraken en 9 bestreden besluiten. Inhoudelijk: herziening indicaties CIZ, basisindicatie en additionele uren betreffende de zorgfuncties persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding dag of groep. Uitleg vaststellingsovereenkomst, processueel belang, onrechtmatig bestreden besluit. Geen toekenning schadevergoeding ogv overschrijden redelijke termijn, ook niet op andere gronden. Volstaan wordt met de vaststelling dat de redelijke termijn is geschonden indien geen sprake is van extra spanning en frustratie in zowel de bestuurlijke als de rechterlijke fase. De Raad voorziet zelf wat de indicaties AWBZ-zorg aangaat.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV0954 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1943
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2631
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:6410