Centrale Raad van Beroep, 14-04-2015 / 14-2018 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1253
Datum14-04-2015
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. De onderzoeksgegevens vormen voldoende grondslag voor het oordeel dat betrokkene de op hem rustende inlichtingenverplichting heeft geschonden ten aanzien van zijn actuele leef- en verblijfssituatie en dat daardoor het recht op bijstand van betrokkene niet is vast te stellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2058
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:294