Centrale Raad van Beroep, 21-04-2015 / 14-1297 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1283
Datum21-04-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Periode 1) Appellante heeft de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingeleverd. Appellante heeft evenmin binnen de gestelde termijn verzocht om verlenging van de termijn voor het overleggen van deze bankafschriften. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar niet kan worden verweten dat zij verzuimd heeft tijdig de gevraagde gegevens te verstrekken. Periode 2) Appellante heeft geen melding gemaakt van de bankrekening. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat de stortingen op de bankrekening spaargelden betreffen en verband houden met het Somalische spaarsysteem Ayuuto. Appellante heeft geen bewijs geleverd in de vorm van objectieve en verifieerbare gegevens waaruit blijkt dat de stortingen direct afkomstig zijn van uitbetalingen uit Ayuuto. Nu de herkomst van de stortingen daarmee onbekend is gebleven en zij een terugkerend karakter hadden, heeft het college de stortingen in de betreffende maanden niet ten onterechte als inkomen in aanmerking genomen. Het college heeft ten onrechte het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten afgewezen.