Centrale Raad van Beroep, 21-04-2015 / 13-6549 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1288
Datum21-04-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Hennepkwekerij. Schending inlichtingenverplichting door hiervan geen melding te maken. Geen deugdelijke administratie. Het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld, zodat het college bevoegd was om de bijstand in te trekken en de kosten van bijstand terug te vorderen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-04-2015 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2015/122
Intrekking en terugvordering in verband met exploitatie hennepkwekerij. Geen aanleiding om (fictieve) inkomsten te maximeren aan de hand van het rapport van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie van 1 november 2010 (rapport BOOM)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:142