Centrale Raad van Beroep, 21-01-2015 / 14-3939 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:135
Datum21-01-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoeken om voorlopige voorziening. Kortsluiting. De aanvraag om bijstand is met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder c, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), terecht buiten behandeling gesteld op de grond dat verzoekers niet binnen de hen bij brief gegeven hersteltermijn alle gevraagde gegevens hebben overgelegd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-01-2015
Gst. 2015/43
De aanvraag om bijstand is terecht buiten behandeling gelaten. De gevraagde bewijsstukken zijn nodig voor de beslissing op de aanvraag en aanvragers kunnen daarover redelijkerwijs beschikken. Bewijslast en bewijslastverdeling ingeval beschikking op aanvraag. (Medemblik)