Centrale Raad van Beroep, 03-04-2015 / 13-5377 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1350
Datum03-04-2015
InhoudsindicatieDe mate van arbeidsongeschiktheid (36,26%) is ten onrechte ongewijzigd vastgesteld. Het Uwv heeft ten onrechte de beoordeling enkel gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Conform artikel 6, eerst lid, van de Wet WIA moet ook aandacht worden besteed aan de arbeidskundige kant van de schatting. Geen aanleiding het onderzoek door de verzekeringsartsen onzorgvuldig te achten en de aangepaste FML van 13 februari 2013, voor onjuist te houden. In hoger beroep heeft het Uwv alsnog een arbeidskundige beoordeling verricht. Appellant is met de vastgestelde beperkingen in staat de geselecteerde functies te vervullen, waarmee zijn mate van arbeidsongeschiktheid 42,55% bedraagt. De Raad voorziet zelf, herroept het besluit en bepaalt dat de mate van arbeidsongeschiktheid en de verdiencapaciteit van appellant wordt vastgesteld op respectievelijk 42,55% en 1.934,01 per maand.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4471 ★★★★