Centrale Raad van Beroep, 28-04-2015 / 13-5398 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1356
Datum28-04-2015
InhoudsindicatieSchending van de inlichtingenverplichting. Hieronder valt ook het niet tijdig gevraagde gegevens over zijn werkzaamheden verstrekken, het niet melden dat hij is gaan werken en dat de op de loonstroken vermelde gewerkte uren niet overeenkomen met de door hem ingevulde en overgelegde urenverantwoordingsstaten. Het college was bevoegd om de bijstand van appellant in te trekken en terug te vorderen. Indien niet elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, was het college gehouden de bijstand van appellant te verlagen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM3133 ★★★★★