Centrale Raad van Beroep, 13-01-2015 / 14-2147 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:14
Datum13-01-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand en langdurigheidstoeslag. Appellante heeft geen mededeling gedaan van haar bankrekening en de daarop staande tegoeden. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet over die tegoeden kon beschikken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0086 ★★★★★