Centrale Raad van Beroep, 01-05-2015 / 14-3167 AWBZ-V


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1410
Datum01-05-2015
InhoudsindicatieVerzet ongegrond. Hogerberoepschrift niet tijdig ingediend. Geen feiten of omstandigheden op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.