Centrale Raad van Beroep, 30-04-2015 / 13-6027 WUBO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1443
Datum30-04-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om erkenning als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wubo en weigering uitkering. Gezien het karakter van en de ideologie achter de Politie Opleiding, die gemodelleerd was naar de ideeŽn van de Duitsers, moet het volgen en voltooien van die opleiding uit Nederlands nationaal oogpunt worden aangemerkt als onwaardig gedrag in de zin van de Wubo. Daarbij heeft appellant na de opleiding ook daadwerkelijk politiewerkzaamheden verricht in Rotterdam. Naar vaste rechtspraak van de Raad (uitspraak van 13 september 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AD6102) is het in het kader van de toepassing van de Wubo, gezien de bijzondere solidariteit ten opzichte van degene voor wie de Wubo is bedoeld, niet verantwoord om degenen die deel hebben uitgemaakt van het nationaal-socialistisch apparaat, toe te laten tot de Wubo samen met degenen die nu juist daaronder hebben geleden.