Centrale Raad van Beroep, 30-04-2015 / 13-6335 WUBO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1447
Datum30-04-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om toekenning van onder meer een periodieke uitkering. Medische gegevens op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de causale beperkingen bij appellante zijn onderschat, heeft de Raad niet aangetroffen. Geconcludeerd moet worden dat verweerder zich op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat bij appellante geen sprake is van blijvende invaliditeit in de zin van de Wubo.