Centrale Raad van Beroep, 08-05-2015 / 13-4197 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1465
Datum08-05-2015
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering toeslag. Boete. Appellant heeft de wijziging in het inkomen van zijn echtgenote niet tijdig aan de Svb medegedeeld. Schending informatieplicht. Beleid consistent toegepast. Geen dringende om van terugvordering af te zien. Van verminderde verwijtbaarheid is niet gebleken en de hoogte van de boete is niet onevenredig gelet op de aard van de overtreding en het appellant te maken verwijt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3352 ★★★★★