Centrale Raad van Beroep, 06-05-2015 / 13-3283 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1503
Datum06-05-2015
InhoudsindicatieVerlaging van de omvang van de huishoudelijke hulp. Het college heeft bij het hanteren van de nieuwe (lagere) normtijden niet onderzocht of daarmee in de situatie van appellant een resultaat is bereikt dat als compensatie voor zijn beperkingen bij het voeren van een huishouden mag gelden. Vernietiging bestreden besluit met in standlating rechtsgevolgen. Niet gebleken dat het voor appellant niet mogelijk is zijn huishouden zo te organiseren dat ook de was binnen de toegekende tijd kan worden verzorgd. Vervanging van zijn wasmachine en aanvulling van zijn linnengoed zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen. Geen bijzondere omstandigheden om van de beleidsregels af te wijken.
Recht.nl artikelTijdnormen huishoudelijke hulp Wmo dienen individueel te worden vastgesteld (20-05-2015)
Veel gemeenten hebben de hulp in het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) teruggeschroefdvaak door te korten op tijd. Voor veel mensen betekent dit dat zij veel minder hulp krijgen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat tijdsnormen best verlaagd mogen worden, maar dat per individueel geval moet worden bekeken of de geboden hulp afdoende is.
> Geen 'kaasschaaf' bij huishoudelijke hulp (Van der Woude de Graaf Advocaten)
> Zie ook: Rechtszaken over Wmo-vergoeding huishoudelijke hulp geven voorlopig geen duidelijkheid (Recht.nl Nieuws, 09/03/2015)
> Zie ook: Inkomens-vermogenstoets verplicht bij terugschroeven bijdrage huishoudelijke hulp (Nysingh Advocaten)