Centrale Raad van Beroep, 08-05-2015 / 13-5733 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1508
Datum08-05-2015
InhoudsindicatieMate van arbeidsongeschiktheid per einde wachttijd. Geen reden om het onderzoek van de verzekeringsartsen niet zorgvuldig te achten. Geen aanleiding om te twijfelen aan de verzekeringsgeneeskundige conclusie van de verzekeringsarts bezwaar en beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BC1691 ★★★