Centrale Raad van Beroep, 01-05-2015 / 13-6188 AOW-V


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1535
Datum01-05-2015
InhoudsindicatieIn verzet is gebleken dat verzoeker niet in verzuim is geweest, verzet is gegrond. Met betrekking tot het verzoek om herziening: de eerste grond berust op een onjuiste uitleg van de in de uitspraak van de Raad van 25 oktober 2013 gegeven beslissing, waardoor deze grond niet kan leiden tot toewijzing van het verzoek om herziening op dit punt. De tweede grond van het verzoek betreft door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Nu hiertegen geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119 van de Awb zijn aangevoerd, kan het verzoek om herziening niet worden toegewezen. Geen pkv.