Centrale Raad van Beroep, 01-05-2015 / 13-6657 WAZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1536
Datum01-05-2015
InhoudsindicatieVoor de toepassing van artikel 58 van de WAZ is vereist dat de bij de korting in aanmerking te nemen de WAZ inkomsten van een dga als inkomsten uit arbeid zijn verkregen. Voor de in aanmerking te nemen inkomsten uit arbeid komt - volgens vaste rechtspraak - in beginsel doorslaggevende betekenis toe aan de in het kader van de fiscale wetgeving door de verzekerde gemaakte - en door de belastingdienst gehonoreerde - keuze. Van die keuze kan slechts worden afgeweken wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden (vgl. ECLI:NL:CRVB:2005:AU5218).
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU5218 ★★