Centrale Raad van Beroep, 12-05-2015 / 15-2700 WWB-VV


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1540
Datum12-05-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verzoekster geen financieel spoedeisend belang aannemelijk gemaakt. Ook anderszins is de voorzieningenrechter niet gebleken van een voor verzoekster zo zwaarwegend belang dat de behandeling van de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO0764 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3111
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2185
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:573