Centrale Raad van Beroep, 27-01-2015 / 13-5378 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:158
Datum27-01-2015
InhoudsindicatieHerhaald verzoek om kwijtschelding. Geen relevante wijziging in de omstandigheden. Geen kwijtschelding omdat niet is voldaan aan de criteria die voor kwijtschelding zijn vastgelegd in het gemeentelijke beleid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8106 ★★