Centrale Raad van Beroep, 26-05-2015 / 14-3338 WWB-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1607
Datum26-05-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het territorialiteitsbeginsel geen beletsel vormt om aan te nemen dat de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden van betrokkene. Het hoger beroep slaagt niet en de aangevallen uitspraak zal worden bevestigd. Dit betekent tevens dat het nader besluit, waaraan appellant opnieuw op grond van het territorialiteitsbeginsel de afwijzing van de gevraagde bijzondere bijstand heeft gehandhaafd, niet in stand kan blijven. Aansluitend moet worden bezien welk vervolg aan deze uitkomst wordt gegeven. Rechtsgevolgen van het nader besluit kunnen niet in stand worden gelaten en kan de Raad evenmin zelf in de zaak voorzien, omdat appellant zich nog nader dient te beraden of aan betrokkene voor de betreffende kosten bijzondere bijstand kan worden verleend en, zo ja, of die bijstand, geheel of gedeeltelijk, in de vorm van een lening of om niet wordt verstrekt. De Raad draagt appellant op het gebrek te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-05-2015
NJB 2015/1109
Het territorialiteitsbeginsel vormt geen beletsel om aan te nemen dat de kosten hier van belang voortvloeien uit bijzondere omstandigheden van betrokkene. Met de gevraagde bijzondere bijstand wordt beoogd te voorzien in de kosten van eerste huur, stoffering en inrichting van de woning van betrokkene in Nederland en niet, direct of indirect, in de medische kosten die betrokkene destijds ten behoeve van zijn zoon in Libanon heeft voldaan.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-05-2015 (met noot)
I.M. Lunenburg
USZ 2015/226
Afwijzing bijzondere bijstand, Kosten eerste huur en inrichting, Bijzondere omstandigheden, Medische kosten zoon en echtgenote in Libanon.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-05-2015 (met noot)
H. van Deutekom
RSV 2015/154
Aanvraag bijzondere bijstand geen analoge toepassing van territorialiteitsbeginsel van art. 11 WWB kosten vloeien voort uit bijzondere omstandigheden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2282 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN0624 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD1877 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3147
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:186