Centrale Raad van Beroep, 20-05-2015 / 13-4295 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1646
Datum20-05-2015
InhoudsindicatieLoonsanctie. De stukken bieden voldoende steun voor het standpunt van het Uwv dat appellante onvoldoende re-integratie-activiteiten heeft verricht. De verantwoordelijkheid voor de re-integratie is bij appellante als werkgeefster gelegen en zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten van de door haar ingeschakelde deskundigen, zoals in het geval van appellante voor haar bedrijfsarts.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK3713 ★★★★★